Følg oss på Facebook

Om oss

Korvald Søndre er et privat eiet gårdsbruk.  Utleievirksomheten i driftsbygningen er hobbybasert, og man fungerer ikke som en tradisjonell gjestegård med vertskap.  Tanken er at lokalene er tilrettelagt for jubileumsfester, konfirmasjoner,dåp,firmafester/kick-off, minnesamlinger e.l. , men du selv står for planlegging, klargjøring, pynting og rydding.
Alt hva gjelder mat og drikke ordner du selv. På vår hjemmeside har vi listet opp noen leverandører og kontaktinfo.
Vi organiserer vask før og etter arrangementet.

Er du interessert i å se lokalene, få prisliste og se betingelser arrangerer vi fellesvisninger på mandager mellom kl 18.00 og 20.00. Send gjerne en mail til utleiekorvald@altiboxmail.no og si at du kommer.

Vi tar ikke lenger imot bryllup.

Hva er inkludert i leien:

Tilgang til lokalene i avtaleperioden
Bord og stoler (inne)
Bestikk og glass
Bruk av stereoanlegg hvis leie i Gildestua
Bruk av storskjerm  hvis leie i Gildestua
Bruk av kjøleskap og kjølebenker
Bruk av kjøkken i Galleriet for begge lokaler.
Parkering av inntil 12 P-plasser utenfor lokalene(resten må parkere 100 meter fra gården)
Oppvarming av lokalene
Bortkjøring av søppel
Toalettpapir/tørkepapir
Tilgang til flygel hvis leie av Galleriet
Vask av lokalene er del av leien

Hva er ikke inkludert i leien:
Rydding og kildesortering av søppel
Mat, drikke og servering og duker
Klargjøring av bord og oppdekking
Bruk av øl tappetårn (Gildestua)
Fyring i bakerovnen


Nærmere detaljer fremgår i leieavtalen og prislisten